Omgaan met NAHHoe kunnen partners, famillie en vrienden en collega's nu omgaan met iemand die nah heeft?.

Omgaan met iemand die niet aangeboren hersenletsel heeft vraagt vooral veel begrip en geduld. En uw geduld zal dan ook regelmatig op de proef worden gesteld.

Hieronder worden een aantal mogelijke oplossingen aangeboden, bedenk wel dat die niet altijd en zeker niet voor iedereen werken.


U zult het merken:
 • als de nah`er weer eens niet op tijd (of helemaal niet ) op zijn of haar afspraak komt.
 • als hij /zij weer eens chagrijnig is of kortaf reageert
 • als hij /zij een grapje niet begrijpt (of verkeerd begrijpt) wat u maakt.
 • als hij /zij weer eens niet op een feestje komt.
 • als hij /zij op een verjaardag weer eens vroeg vertrekt.
 • als hij /zij u niet komt helpen klussen.
 • als hij /zij verward over komt en u denkt dat hij/zij heeft gedronken.
 • als hij /zij niet meer zo snel mee loopt tijdens bijvoorbeeld een potje voetbal.
 • als hij /zij niet meer lijkt op diegene met wie u altijd omging.
Natuurlijk hebben ook de omstanders van de N.A.H. patiënt het niet makkelijk, ook zij hebben hulp nodig om deze last te kunnen dragen het leven met een N.A.H patiënt is soms zeker niet makkelijk, daarom is het belangrijk om hulp te durven vragen van naasten en van professionele hulpverleners!. Het is belangrijk te weten dat U ook de tijd moet nemen voor uzelf en andere gezinsleden, U leeft niet alleen voor de patiënt , maar verdient het ook om zelf te leven in een voor uw allen leefbare omgeving.

Enkele tips die we kunnen geven zijn:
Een gesprek voeren kan erg veel moeite kosten, hiervoor de volgende tips:
 • Praat langzaam; Blijf uw vraag op dezelfde toonhoogte herhalen totdat de vraag beantwoordt is, wacht vooral met het stellen van nieuwe vragen om het overzicht te behouden.
 • Probeer niet door elkaar heen te praten, het volgen van meerdere sprekers (gesprekken) kan soms erg verwarrend zijn.
 • Notities tijdens gesprekken; Maak of laat de nah-er notitie`s maken van hetgeen u samen afspreekt, dit voorkomt misverstanden en men kan het altijd nalezen.
Het is erg belangrijk betrokken te blijven met alles wat er in huis afspeeld, zo is het behandelen (betrokken blijven) van inkomende en uitgaande poststukken een activiteit om samen te blijven doen. Lees samen een brief door en vraag of de tekst word begrepen, vraag of uw partner je kan vertellen wat er zojuist is gelezen.

Huis en tuin klusjes.
Als er huishoudelijke klusjes zijn, vraag dan of uw partner u wil helpen door het samen te uit te voeren, probeer wel om het werk gedoseerd over te dragen ( de nah-er is vaak trots als hij het klusje zelf heeft uitgevoerd).

Verwachtingen.
Wees vooral duidelijk in hetgeen u verwacht van uw partner, stel uw verwachtingen vooral niet te hoog om teleurstelling te voorkomen. Geniet van kleine stapjes en tel ze op, door samen de route uit te stippelen kom je erg ver.

Het is belangrijk om samen aan ontspanning te werken, even de zorg kunnen vergeten. Vraag zo nu en dan eens of iemand anders iets wil ondernemen met uw partner, zodat u even tijd hebt om iets voor u zelf te doen

Het werken met tijdsschema`s is lastig als men geen besef heeft van de tijd en vergeet op de klok of in de agenda te kijken. Hiervoor zijn hulpmiddelen op te koop zoals:

PDA'S,
Dit is een electronische agenda. U kunt er alles inzetten wat u wilt zoals afspraken, medicijngebruik, adressen en telefoonnummers. Het voordeel van een pda is dat het een geluidje geeft die het helpt herrineren aan een gemaakte afspraak, of het innemen van medicijnen.

Agenda.
Het werkt makkelijker voor u beiden als er 1 agenda of afspraken klapper in huis ligt en op een vaste plaats, bijvoorbeeld bij de telefoon. Hier kunt u in opschrijven:
 • telefoonnummers
 • adressen
 • boodschappen
 • medicijn gebruik
 • afspraken van de dag (ook eventuele werkopdrachtjes)
 • schooltijden
 • enzovoorts.
Het is aan te raden dat u voor elk onderdeel een apart tabblad neemt, schrijf niet te veel op 1 bladzijde (lange verhalen zijn lastig) of maak er ruimtes tussen (alinia's),zodat het niet een blok tekst wordt.

Dagelijkse notities.
Het is belangrijk om samen de dagelijkse notities door te nemen, ga er samen rustig voor zitten. Doe dit altijd op een vast tijdstip en met bijvoorbeeld een kopje thee of koffie.

Zoektocht in eigen huis
Het is belangrijk dat spullen in huis een vast plekje hebben, dit voorkomt veel vraagjes en voorkomt het overhoop halen van kasten. Het labelen van materialen en opberkplaatsen is ook handig.

Menings verschil.
Het komt soms voor dat de nah-er andere gedachten heeft over wat er gebeurt is of het niet heeft gesnapt, probeer er dan kalm over te praten lukt dat niet laat het dan even liggen en probeer het op een later tijdstip nog eens, of een dag later dat werkt beter dan het blijven vasthouden aan een standpunt en werkt alleen maar frustratie in de hand. Soms werkt het verlichtend om met bijvoorbeeld maatschappelijk werk of neuropsycholoog het eens door te spreken.

Als wij u nu zeggen dat de nah`er zelf niets ( of niet direct )merkt dat hij u iets te kort doet,
wilt u dit dan van ons aannemen?
Vaak is niet aangeboren hersenletsel iets wat u niet hoeft te zien, tenminste niet aan de buitenkant, toch zult u het als eerste merken.
Het is soms ook zo dat de patiënt er zelf alles aan doet om andere niets te laten weten over zijn beperkingen.(omdat hij zich schaamt).
En zal daar soms zelfs voor liegen, niet express maar meer uit frustratie en soms zelfs schaamte.
Praat samen over niet aangeboren hersenletsel en laat het niet tussen beiden staan.