Niet Aangeboren HersenletselNiet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Bijna heel je leven kun je plannen. NAH niet! Dat overkomt je!

Fijn dat je onze website hebt weten te vinden. Kijk rustig rond. Je vindt hier alle mogelijke informatie
Kijk op ons forum en je zult merken dat je niet de enige met NAH bent.
Als je nog vragen over hebt mag je altijd contact met ons opnemen.

Wat is nu precies NAH en hoe ontstaat het?
"Niet Aangeboren Hersenletsel" zegt eigenlijk al genoeg. Het gebeurde na je geboorte. Er zijn twee oorzaken:
 • traumatische oorzaak
 • niet-traumatische oorzaak


Een traumatische oorzaak kun je het beste vertalen in een ongeluk van buitenaf.
Dus om een aantal voorbeelden te noemen:
 • Verkeersongelukken
 • Vallen
 • Geweld (slaan, steken etc.)
 • Ongevallen op werk/school
Niet-traumatische oorzaken zijn:
 • Herseninfarcten (bloedpropjes in de hersenen)
 • Kanker (soms ook door het bestralen tegen die kanker)
 • Zuurstof tekort (bijna-verdrinking, hartstilstand, ongelukken/complicaties bij operaties)
 • Vergiftiging door rook (brandend huis) , drank, drugs
 • Multiple-Sclerose, ziekte van Parkinson, ziekte van Alzheimer, Creutzfeld-Jacob
De hersenen
Wat hersenen doen kunnen we redelijk uitleggen. Maar hoe ze het precies doen is nog steeds een bron van onderzoek. Niet raar als je weet dat het uit 100 miljard cellen (neuronen) bestaat, die onderling met elkaar samenwerken. Zie het als een wegennet: als je van A naar C wilt moet je via B. Maar als er bij B een ongeluk gebeurt is zul je om moeten rijden. Soms kan dat door eerst naar D te rijden en dan weer terug naar C. Hersencellen die eenmaal beschadigd zijn herstellen zich niet. Dus een omleiding is altijd nodig. Die omleiding is meteen ook het probleem. Het kost meer moeite en het is niet zeker of je het beoogde doel zult kunnen bereiken. Zo zul je van alles helemaal opnieuw moeten leren. Afhankelijk van welke functies zijn uitgevallen kan dat van alles zijn. Andere hersencellen zullen dat moeten overnemen en moeten worden getraind. Het is een bekend feit dat als je als volwassen mens een andere taal wilt leren, dat veel meer moeite kost dan wanneer je dat als kind doet. Mensen met NAH die opnieuw weer moeten leren praten hebben het dubbel moeilijk. Daar is veel doorzettingsvermogen voor nodig, maar óók begrip van je omgeving.

Begrip van je omgeving
Wanneer er iets ergs gebeurt is de omgeving altijd bereid om zijn medeleven te tonen. Je vriend, je vriendin, echtgenoot, echtgenote, ouders, buren, kennissen. Ze zijn geschrokken. Er is veel medelijden en als het meezit medeleven. Bedolven onder kaarten kom je langzaam tot het besef dat je dingen niet meer kunt. Het kan lang gaan duren voordat je weer op aanvaardbaar niveau zal gaan functioneren. Veel mensen kunnen daar niet tegen, weten daar niet mee om te gaan. Vrijwel altijd vindt er een heftige splitsing plaats. Je gaat ervaren wat echte vriendschap is. De werkelijkheid blijkt hard te zijn. Toch willen we je ter overweging meegeven. Waren het wel echte vrienden? En wat we ook heel vaak horen is dat mensen waarvan je het niet verwacht had ineens wel voor je klaar staan. Het kan dus ook andersom.

De realiteit
Een beperking wordt al snel als "gek" ervaren. Klassiek is het voorbeeld van de rolstoeler die niet zelf aangesproken wordt maar de begeleider. Helemaal wanneer blijkt wanneer je niet vlot uit je woorden kunt komen. Vraag is dan wie de grootste beperking heeft Jij of... Het is naar dat soort dingen mee te maken, maar zielig ben je pas wanneer je dat zelf ook vindt.

De behandeling
Trainen, vooral hard trainen, daar komt het op neer. Daar zijn goede trainers voor nodig. Die zijn er. Lichamelijke trainingen en geestelijke training gaan hand in hand. Er is veel doorzettingsvermogen voor nodig. Soms denk je: "Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?" Toch is het meer dan de moeite waard. Bedenk dat je niet de enige bent en dat wij er graag voor je zijn op samen te zoeken naar oplossingen.

De omgeving
(Schoon) ouders, echtgenoot, echtgenote, vriend, vriendin, kennissen. Iedereen die het NAH-slachtoffer na staan hebben een tragedie meegemaakt. Zomaar van het ene op het andere moment zien ze hun geliefde totaal veranderd. Hun eerste hoop is gericht of hij/zij zal overleven. Een hoop die gepaard gaat met veel angst. Onzekerheid is troef. Wanneer de rook om het NAH-slachtoffer heen opgetrokken is zal de partner moeten wennen aan het feit dat zijn/haar geliefde hem/haar meer dan ooit nodig hebt. Zelfs vaak afhankelijk van hem/haar zal zijn. Dat op zich is voor beiden erg zwaar. Tot voor kort een stoere vrouw, man, meisje of jongen en dan ineens Het leven van de partner leven staat ook op de kop, niet meer, niet minder! Het passief meemaken vraagt veel energie. Indirecte vorm van hulp die de partner moet geven, maar ook geestelijk. De partner ziet hoe de omgeving op zijn/haar geliefde reageert. Hoe ineens vrienden geen vrienden meer blijken te zijn, belangstelling van collega's langzaam wegebt Of andere koude zakelijke dingen. Je veranderende financiële situatie. Verzekeringen die niet willen betalen. Gemeentes die traag vergunningen voor aanpassen van je huis afgeven. Walgelijk arrogante commissies die je huis binnen stormen en wel even zullen vertellen wat je moet doen. Het komt allemaal op je bordje. Om dit soort redenen proberen wij ook voor jou te zijn. Neem rustig contact op wanneer je vragen hebt.

Verzekeringen
Wanneer de NAH een traumatische oorzaak heeft komt de verzekering om de hoek kijken. Zeker wanneer er een derde partij aanspraakbaar kan worden gesteld. Sommige mensen hebben een verzekering voor juridische hulp. Maar zelfs als die er is, is het toch heel verstandig om op de juiste plaats advies te vragen. Zo zijn er in Nederland speciale letselschade-advocaten. De eerste raadpleging is meestal gratis (informeer of dat inderdaad zo is).
Hoe gaat zoiets?
Een praktijk voorbeeld: een meisje viel tijdens het gymmen van het wandrek. Ze bleef daarna op de grond liggen. De leerkracht sjorde het meisje meteen overeind. Dat was heel funest, want het meisje had wervelschade. Omdat je van een leerkracht die gym geeft mag verwachten dat hij/zij voldoende EHBO-kennis heeft, werd de school in gebreke gesteld, zoals dat dan heet. Wanneer een dergelijke "in gebreke stelling" toegegeven wordt gaat de school dat veel geld kosten. Daar is de school voor verzekerd. Dus wanneer de school zo'n in gebreke stelling ontvangt gaan ze als eerst naar hun verzekering. Die verzekering zal nooit op voorhand zeggen: "Geef maar toe, wij betalen wel". Nee, ze zullen van de school eisen dat ze hun mond houden. Bij het slachtoffer en zijn/haar verwanten veroorzaakt zoiets een extra klap. Ook al zou de school anders willen, ze moet in opdracht van de verzekeringsmaatschappij haar mond dicht houden. Toevallig gebruiken we een school als voorbeeld, maar het gaat voor iedere organisatie op die zoiets overkomt.
Tegenwerken.
Helaas zijn er veel voorbeelden van verzekeringsmaatschappijen die succesvol het proces proberen tegen te werken. De gedachte er achter is dat als het maar lang genoeg duurt je vanzelf tot murw gemaakt wordt. Daarmee hopen ze dat je een lager aanbod zal accepteren of misschien zelfs afziet van de schadeclaim.
Mag dat allemaal?
Helaas kunnen we hier niet ja of nee zeggen. Het hangt per geval af. Maar het is zeker niet zo dat een verzekeringsmaatschappij zomaar alles mag doen. Er moeten sterke argumenten zijn. Zorg er in ieder geval voor dat je breed ge?nformeerd bent! We helpen je graag bij het informeren.

Persoongebonden Budget (PGB)
Enige tijd geleden heeft de regering besloten dat mensen met een beperkt functioneren een zogenaamd Persoonsgebonden Budget, PGB dus, aan kunnen vragen. Het is niet verplicht. Voor de uitgebreide informatie verwijzen we naar één van de site die over dit onderwerp gaan: http://www.pgb.nl U komt dan terecht bij "Per Saldo" een belangenvereniging van PGB gebruikers. In principe mag je iedereen inhuren, dus ook je buurvrouw, moeder of neef. Uiteraard moet je je wel achteraf verantwoorden en is de uitbetaling in het "Wit". Met andere woorden: de belasting controleert aan wie betalingen zijn gedaan. Let dus wel op, in de praktijk betekent het vaak dat je voor sommige dingen moeilijk mensen kunt vinden. Om een voorbeeld te noemen: de buurvrouw wil wel, maar heeft een uitkering. Zij mag maar heel beperkt geld bijverdienen.

Aanpassen woning
Vooral de kort na de oorlog gebouwde woningen hebben gemeen dat de kwaliteit er niet toe deed, als het er maar veel waren. Smalle gangen, kleine douches, smalle deuren, kleine keukentjes en niet te vergeten trappen. Indien mogelijk heeft u recht op aanpassingen. Hiervoor is de "Wet voorzieningen gehandicapten" (W.V.G.) in het leven geroepen. Sinds januari 2007 is de Wet voorzieningen gehandicapten (wvg) vervangen voor de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) lees hier meer over op http://www.info-wmo.nl/informatie-over-de-wmo Eigenaar: indien u de eigenaar van de woning bent dient u contact op te nemen met uw gemeente. Een indicatiecommissie komt dan kijken en zal een oordeel vellen. Ervaring leert dat aanpassingen die meer dan 5000 euro kosten het advies "verhuizen" opleveren. Huren: Indien u in een huurhuis woont moet u voor aanpassingen eerst contact opnemen met de verhuurder. De realiteit leert ons dat gemeente niet makkelijk omgaan in de toekenning van W.V.G. gelden. Vooral als het de eerste keer is dat je de aanvraag doet kan dat rauw op je dak vallen. Natuurlijk, het is gemeenschapsgeld. Maar soms doen ze alsof ze het uit eigen zak moeten betalen en hebben ze geen oog voor je sociale omstandigheden. Hou er rekening mee dat je maximaal ééns in de zeven jaar recht hebt op aanpassingen. Wanneer je binnen die periode om welke reden dan ook verhuist, bij voorbeeld vanwege studie of ander werk, je géén recht op aanpassing hebt.

Gemeentes, overheden enzovoort
Soms heb je het idee dat je tegen een bierkaai vecht. Grote professionele organisaties die, soms heb je dat idee, de opdracht hebben om je tegen te werken. Dat is niet waar. Wat wel waar is dat deze mensen vaak vastgeroest zitten in hokjes en regeltjes die ze met hun ogen dicht toepassen.

De bierkaai
Vaak heb je het idee dat je tegen een bierkaai aan vecht. Grote organisaties met specialisten in dienst zullen het wel beter weten dan jij. Helaas gaan veel van die organisaties daar ook van uit. Een paar tips willen we je graag geven
 • Zorg eerst dat je zelf goed geïnformeerd bent. Bij voorbeeld via het zorgloket van je gemeente.
 • Wanneer je door de bomen het bos niet ziet, vraag er iemand bij. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Twee zien meer dan één.
 • Op ons forum kun je ook veel vragen en antwoorden lezen, eventueel zelf stellen
 • Leg je nooit zomaar bij een beslissing neer. Kijk welk beroep er mogelijk is en laat ook een ander even kijken.


nah Niet Aangeboren Hersenletsel